DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

O NÁS

MASÁŽE

Již v mých sedmi letech mě učila masírovat moje babička. Jezdila pravidelně do lázní, kde absolvovala různé procedury. Hmaty a techniky, které jí byly příjemné, mi předávala a já ji masíroval. Moje vlastní nemoc, se kterou si lékaři nevěděli rady, mě pak vedla k tomu, že jsem začal rozvíjet své schopnosti a zdokonal nejen masáže, ale začal jsem také pracovat s energiemi. O tuto práci se zajímám již dvacet let.

Deset let jsem pracoval jako zaměstnanec v lázních. Za tu dobu jsem získal cenné zkušenosti z praxe a také nové znalosti z kurzů, které jsem absolvoval.

Uvědomoval jsem si, že lidem, kteří mají předepsané procedury v lázních, nemohu nabídnout to, co by potřebovali. Zakoupili si konkrétní masáž, čas pro každého z nich byl vymezen na 15 až 20 minut, takže jsem udělal to nejzákladnější, předepsané a „další prosím…“.

MASÁŽE JINAK...

Vždy jsem věděl, že konkrétnímu člověku mohu pomoci daleko více, k tomu však potřebuji více času i prostoru, který v těchto zařízeních není a ani takovýto osobní přístup není žádoucí. Toto mě vedlo k tomu, abych si otevřel svoji masérnu, kde mohu každému klientu nabídnout dostatek prostoru k řešení jeho konkrétních problémů, individuální přístup i péči, spojení různých technik pro docílení efektivní pomoci.

Během roční praxe v blízkosti Prahy, kde jsem měl možnost individuální práce s několika klienty, jsem došel k následujícímu poznatku: Pokud chcete řešit nějaký konkrétní zdravotní problém, doporučuji klientovi, abychom se zaměřili na řešení daného problému namísto toho, aby se rozhodl pro jeden určitý druh masáže.

Umím řešit různé zdravotní problémy za použití poznatků z různých masáží a technik, a proto doporučuji směrovat masáž touto cestou.

Proč masáže jinak?

  • Ve Vašem čase se Vám budu plně věnovat (využiji všechny dostupné prostředky a mně známé dovednosti), aby Vás to přiblížilo co nejvíce k Vašemu opravdovému Bytí, štěstí a spokojenosti.
  • Z Vašeho pohledu se napoprvé tyto masáže jeví jako bolestivé, neboť jsou velice intenzivní a využívají veškeré dostupné prostředky Vašeho těla ke změnám k lepšímu.